Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Cuộc Họp Ban Chấp Hành CLB Doanh Nhân Triệu Sơn – Kế Hoạch Hoạt Động Đến Tháng 1/2024
Cuộc Họp Ban Chấp Hành CLB Doanh Nhân Triệu Sơn – Kế Hoạch Hoạt Động Đến Tháng 1/2024

Hôm nay, vào lúc 9h15 ngày 10/09/2023, Ban Chấp Hành (BCH) của CLB Doanh Nhân Triệu Sơn đã tổ chức cuộc họp tại quán Coffee Skyline, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Cuộc họp quan trọng này đã quy tụ các thành viên quan trọng của BCH để đánh giá và lên kế hoạch cho các hoạt động trong thời gian tới.
I. Thành Phần Tham Gia Cuộc Họp:

 1. Ông Lê Văn Vang – Chủ Tịch
 2. Ông Trần Đức Minh – Phó Chủ Tịch Thường Trực
 3. Ông Hoàng Ngọc Dũng – Phó Chủ Tịch Phụ Trách Hội Viên
 4. Ông Nguyễn Văn Tuyến – Tổng Thư Ký
 5. Ông Nguyễn Bá Đức – Trưởng Ban Truyền Thông
 6. Ông Lê Hoài Giao – Trưởng Ban Hội Viên
 7. Nguyễn Đức Thịnh – Ban Tài chính
 8. Lê Đình Ngọc – Ban Hội Viên
 9. Nguyễn Tài Phùng – Ban Truyền Thông
 10. Đinh Thị Thuỳ – Ban Tài chính- Thủ quỹ

II. Nội Dung Cuộc Họp:
a) Rút Kinh Nghiệm Chương Trình Tổ Chức Đại Hội: Cuộc họp bắt đầu với sự điều hành của Ông Lê Văn Vang. Ông Vang thông tin rằng chương trình Đại Hội đã diễn ra thành công và đạt được những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, chúng ta cần rút kinh nghiệm từ việc tổ chức này để cải thiện cho các lần tổ chức chương trình sau. Ông Hoàng Ngọc Dũng đề xuất việc “Trống đồng” quà tặng của CLB sẽ luân phiên được trao đến các văn phòng của công ty, ưu tiên Ban Chấp Hành trước, sau đó đến các hội viên trong CLB.
b) Quyết Toán Tài Chính Đại Hội: Bản quyết toán tài chính cho đại hội đã được trình bày và thông qua. Công tác thu – chi quỹ được tổ chức hiệu quả như sau:

 1. Thu: 290.000.000 VNĐ
  1. Thành viên đóng góp hội phí: 112.000.000 VNĐ
  2. Doanh nghiệp và cá nhân tài trợ: 148.000.000 VNĐ
  3. Hội đồng hương Triệu Sơn tại Hà Nội tài trợ: 30.000.000 VNĐ
 2. Chi: 177.825.000 VNĐ
  1. Chi phí cho đại hội bằng tiền mặt: 177.825.000 VNĐ
  2. Chi phí bằng hiện vật
   1. Rượu vang (Công ty Wine Plaza): 120 chai có trị giá 96.000.000 VNĐ
   2. Rượu sâm báo (Công ty Trico): 60 chai có trị giá 9.000.000 VNĐ
   3. Nhận diện background (Công ty Sao Mai): Nhận diện background có giá trị 10.000.000 VNĐ
   4. Công ty BKHOST Việt Nam: Trang web câu lạc bộ có trị giá 9.000.000 VNĐ
 3. Tồn quỹ đến ngày 10/9/2023: 112.175.000 VNĐ

c) Phân Công Công Việc: Cuộc họp đã thống nhất về phân công công việc cho các thành viên BCH như sau:

 1. Lê Văn Vang (Chủ tịch): Phụ trách chung.
 2. Trần Đức Minh (Phó Chủ tịch Thường Trực): Thay mặt Chủ tịch và phụ trách tài chính.
 3. Hoàng Ngọc Dũng (Phó Chủ tịch): Phụ trách công tác hội viên, phát triển hỗ trợ hội viên.
 4. Nguyễn Văn Tuyến (Tổng Thư Ký): Trợ giúp Chủ tịch và phó Chủ tịch trong công tác đối nội, đối ngoại của CLB, lập chương trình tổ chức hội họp thường kỳ của BCH và CLB, là người phát ngôn của CLB.
 5. Vũ Đức Linh (Trưởng Ban Tài Chính): Phụ trách công tác quản lý quỹ và phát triển các nguồn thu cho quỹ.
 6. Lê Hoài Giao (Trưởng Ban Hội Viên): Công tác quan hệ và phát triển hội viên, tham gia các cuộc họp chuyên đề và công tác đối ngoại của CLB.
 7. Nguyễn Bá Đức (Trưởng Ban Truyền Thông, Sự Kiện): Quản lý các trang mạng, chuyển tải thông tin của CLB và thành viên, tổ chức thu thập thông tin sự kiện và các chuyên đề.

Các thành viên BCH còn lại sẽ tham gia trực tiếp vào các nhóm công việc đã được phân công.

d) Hoạt Động Từ Tháng 9/2023 Đến Hết Tháng 1/2024:

 1. Ngày 1/10/2023: Tổ chức gặp gỡ toàn thể các thành viên CLB, tổ chức sinh nhật cho các thành viên sinh tháng 9-10.
 2. Ngày 3/12/2023: Tổ chức gặp mặt các thành viên, tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng 11-12, kết nạp hội viên mới và tổ chức chuyên đề “Doanh Nhân và Sự Nghiệp”.
 3. Ngày 28/01/2024: Tổ chức gặp mặt tất niên năm 2024 và làm lễ sinh nhật cho những người sinh tháng 1-2. Kết nạp hội viên mới (nếu có).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 và đã được thông qua BCH ngày 10/09/2023.

Để thực hiện công việc này, BCH sẽ họp vào lúc 9h ngày 24/09/2024 tại VP TRISOGROUP, địa chỉ U14-L03 khu đô thị Đô Nghiệp – Yên Nghiệp, Hà Đông. Các trưởng ban được yêu cầu viết và báo cáo triển khai công việc cụ thể trước ngày 20/09/2023.

Cuộc họp này đã đánh dấu bước đi quan trọng trong việc phát triển và quản lý CLB Doanh Nhân Triệu Sơn trong tương lai. Chúng ta hướng đến những hoạt động tích cực và mang ý nghĩa xã hội sâu rộng.