Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Liên hệ
Liên hệ

Địa chỉ chúng tôi

HỘI DOANH NHÂN TRIỆU SƠN TẠI HÀ NỘI

1/ Chủ tịch thường trực

Lê Văn Vang – 0913 205 196

2/ Phó Chủ tịch thường trực

Trần Đức Minh – 0903 263 547

3/ Tổng thư ký

Nguyễn Văn Tuyến – 0934 586 136

Đăng ký hội viên