Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Giới thiệu Ban Chấp hành khóa 1
Giới thiệu Ban Chấp hành khóa 1

Hội Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội là một tổ chức quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội, tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần vào sự thịnh vượng của địa phương và quốc gia. Ban Chấp hành của Hội gồm những cá nhân có uy tín, kinh nghiệm và đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách các thành viên trong Ban Chấp hành:

1. Ông Lê Văn Vang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Vang – Chủ tịch CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
2. Ông Trần Đức Minh – Chủ Tịch Công ty CP Triệu Sơn Triso Group – Phó chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
3. Ông Hoàng Ngọc Dũng – Giám đốc Công ty CP thương mại quốc tế Pháp Mỹ – Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
4. Ông Nguyễn Văn Tuyến – Giám đốc Công ty CPTM và dịch vụ quảng cáo Sao Mai – Uỷ viên thường trực BCH – Tổng thư ký CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
5. Ông Nguyễn Bá Đức – Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm Liên Doanh Đức – Uỷ viên thường trực BCH – Trưởng ban Truyền Thông – Sự Kiện CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
6. Ông Vũ Mạnh Linh – Giám đốc điều hành Công ty CP Thương mại và Công nghệ Quang Anh – Uỷ viên thường trực BCH – Trưởng ban Tài Chính CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
7. Ông Lê Hoài Giao – Phó giám đốc Công ty CP điện lạnh và xây lắp Việt Nam – Uỷ viên BCH – Trưởng ban Hội Viên CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
8. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Chủ Tịch/CEO Công ty CP Y tế Quốc Tế VOLKER – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Tài Chính CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
9. Ông Phạm Minh Giang – Giám đốc  Công ty TNHH Một thành viên Rèm Minh Giang – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Truyền Thông – Sự Kiện CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
10. Bà Đinh Thị Thuỳ – Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản Xuất 9 Ngọt – Uỷ viên BCH – Thủ Quỹ CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
11. Ông Ngô Văn Tuân – Tổng giám đốc Công ty CP WinePlaza – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Hội Viên CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
12. Ông Trịnh Duy Thanh – Giám đốc Công ty CP Công nghệ BKHOST Việt Nam – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Truyền Thông – Sự Kiện CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
13. Ông Nguyễn Tài Phùng – Phó giám đốc Công ty TNHH truyền thông và giải trí TNT – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Truyền Thông – Sự Kiện CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
14. Ông Lê Đình Ngọc – Giám đốc  Công ty TNHH TM và ĐT Anh Trung – Uỷ viên BCH – Thành viên ban Hội Viên CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội
15. Ông Lê Văn Khôi – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tokuyo – Uỷ viên BCH – Thành viên ban hội viên CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội

Hình ảnh Ban chấp hành khóa 1 – CLB Doanh Nhân Triệu Sơn Tại Hà Nội

Những thành viên trong Ban Chấp hành của Hội Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội đều là những cá nhân có tầm nhìn, kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực khác nhau, đồng lòng hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế và góp phần vào sự thịnh vượng của cộng đồng và quốc gia.