Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Hội Nghị BCH CLB Doanh Nhân Triệu Sơn: Kế Hoạch Phát Triển Vững Chắc
Hội Nghị BCH CLB Doanh Nhân Triệu Sơn: Kế Hoạch Phát Triển Vững Chắc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2024 – Hôm qua, ngày 22 tháng 2, tại Văn Phòng Nam Vang, Hà Nội, Ban Chấp hành CLB Doanh Nhân Triệu Sơn đã tổ chức một cuộc họp quan trọng với sự tham gia của các thành viên nhằm thống nhất các kế hoạch quan trọng cho hoạt động của CLB trong năm 2024. Dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Vang, cuộc họp đã diễn ra một cách suôn sẻ và có những quyết định quan trọng.

Thành Phần Tham Gia: Cuộc họp đã có sự tham dự của các thành viên Ban chấp hành CLB Doanh Nhân Triệu Sơn như sau:

1. Ông Lê Văn Vang
2. Ông Trần Đức Minh
3. Ông Nguyễn Bá Đức
4. Ông Nguyễn Tài Phùng
5. Ông Nguyễn Văn Tuyến
6. Ông Nguyễn Văn Thanh
7. Ông Vũ Mạnh Linh
8. Ông Hoàng Ngọc Dũng
9. Ông Nguyễn Đức Thịnh
10. Bà Đinh Thị Thuỳ
11. Ông Lê Đình Ngọc

Nội Dung Cuộc Họp

Cuộc họp đã tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, từ quản lý tài chính đến mục tiêu phát triển và mở rộng cộng đồng hội viên. Dưới đây là những điểm nổi bật trong cuộc họp:

1. Thống Nhất Quỹ TS: Các thành viên đã đồng thuận xây dựng quỹ và chỉ định các mục đích cụ thể cho việc sử dụng quỹ này. Các nguồn thu được từ mạnh thường quân ủng hộ và từ các hoạt động mua bán trong CLB sẽ được sử dụng để khuyến khích học tập, thể thao, và các hoạt động từ thiện khác.

2. Quyết Toán Quỹ CLB 2023: Cuộc họp đã thống nhất việc quyết toán quỹ CLB kết thúc năm 2023, với số dư quỹ đạt 66.805.243 đồng.

3. Kế Hoạch Tài Chính 2024: Ban Tài Chính đã được giao nhiệm vụ dự trù kế hoạch chi tiêu năm 2024. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành trước ngày 30/3/2024.

4. Tiêu Chí Kết Nạp Hội Viên: CLB sẽ chú trọng vào việc kết nạp các hội viên mới với tiêu chí chất lượng, và sẽ xét duyệt từng ứng viên trước khi chấp nhận tham gia.

5. Rút Kinh Nghiệm và Kế Hoạch Cho Năm Tới: Các thành viên đã thống nhất việc tuân thủ các quy định về tham dự cuộc họp và đã đề xuất các kế hoạch phát triển trong năm 2024, bao gồm việc thăm các doanh nghiệp và mở rộng cộng đồng hội viên.

Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 17h30 ngày 22 tháng 2 năm 2024 với nhiều quyết định quan trọng được đưa ra, hứa hẹn một năm mới đầy triển vọng và phát triển cho CLB Doanh Nhân Triệu Sơn.

Dường như các ý kiến và quyết định được đưa ra trong cuộc họp này sẽ tạo ra những cơ hội mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cộng đồng hội viên CLB Doanh Nhân Triệu Sơn trong thời gian tới.