Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thực Phẩm H2food
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thực Phẩm H2food
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thực Phẩm H2food
Tên công ty
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thực Phẩm H2food
Ngày thành lập
19/05/2023
Điện thoại:
0971734444
Website
Địa chỉ
332 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Họ và Tên
Nguyễn Văn Lực
Chức vụ
Giám đốc
Email
Tranluc.max@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu doanh nghiệp

Thực phẩm ăn uống