Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Công ty Cổ Phần Nam Vang
Công ty Cổ Phần Nam Vang
Tên công ty
Công ty Cổ Phần Nam Vang
Ngày thành lập
01/05/1995
Điện thoại:
0913205196
Website
Địa chỉ
Đức giang - Long Biên - Hà Nội 
Họ và Tên
Lê Văn Vang
Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Email
Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu doanh nghiệp

Thép công nghiệp, chế tạo thiết bị, kết cấu thép công nghiệp nặng